Translate

"...Immersi nell’apostolato testimonierete la Mia Presenza e Mi aiuterete a raggiungere 
quei figli che vivono al buio e nello sconforto perché ostinatamente hanno dato tutto per soddisfare sé stessi…. 
La Mia Immagine procurerà molte grazie all'intera nazione e attraverso di essa 
legherete per sempre le vostre anime a Gesù..." 

Carissimo fratello/sorella,
la Vergine dell'Eucaristia invita ognuno di noi a farsi strumento del Suo Amore e del progetto di salvezza che Dio Le ha affidato.
Numerose sono le promesse legate alla Sua immagine e ai benefici dell'Olio che Ella ha effuso per la guarigione fisica e spirituale di molti secondo la Divina Volontà.
Essere dunque parte di questa grande Opera d'Amore fa sì che ognuno di noi può diventare strumento nelle Sue materne mani per raggiungere le creature più lontane vivendo, prima di tutto, il Suo Messaggio nella propria vita.
Troverai dunque, in allegato a questa mail, una "Vetrina dell'apostolato" ove è possibile visionare tutto il materiale a disposizione per poter divulgare il grande MESSAGGIO DELLA RIPARAZIONE EUCARISTICA.
Per qualsiasi informazione o domanda potrai contattarci per email o al numero 347/4202257

Dio ti benedica!

--
Giovanipromanduria

Seguici su FACEBOOK! Clicca qui
Info per l'Apostolato: 347/4202257

3 commenti:

 1. https://www.facebook.com/williecbc/videos/10205175661347323/UzpfSTEwMDAyOTE3Mzc0NTIxNDoxNTU5MjE5NzUzOTAyNjA/

  RispondiElimina
 2. Posvetna molitva Srcu Isusovu
  Gospodine Isuse Kriste zahvaljujem Ti za sve darove koje si mi dao: za dar života i zdravlja, za milost vjere i dar pripadnosti Katoličkoj Crkvi. Danas se posvećujem Tvome Božanskom Srcu. Ovim činom najprije ispovijedam i potvrđujem svoju kršćansku vjeru i svoje opredjeljenje za Tebe; potvrđujem svoje prihvaćanje svih katoličkih istina vjere kako nas uči sveta Crkva u kojoj si mi dao milost da sam rođen i odrastao. Potvrđujem svoj krsni savez s Tobom i svoju odluku da po njemu živim. Priznajem Te svojim Gospodarom i Kraljem. Izjavljujem da ćeš mi od sada Ti sa ljubavlju Tvoga Božanskog Srca biti najviša vrijednost moga života koju primam u svoje biće. Pomozi mi da mogu živjeti dostojno Tvoje ljubavi i da njome usrećujem svoje bližnje.

  Posveta moga srca, srcu Isusovu
  Presveto Srce Isusovo, kralju sviju srdaca, Tebi posvećujem danas moje srce i stavljam ga potpun u tvoju službu.
  Tebi prikazujem svoju dušu sa svom snagom i svoje tijelo sa svim osjećajima. Cijeli svoje život hoću upotrijebiti da Tebe ljubim, Tebi služim i Tebe slijedim. Želim biti žarkim klanjateljem svetosti Tvoje ljubavi.
  Sveto Srce Marijino, nakon Srca Isusova najmilije i najsavršenije Srce, budi i ti stalnim uporištem moga čašćenja i ljubavi. Nauči me, da Srce tvoga Sina tako častim, kako Ga ti sama častiš i dopusti mi da Njemu prikažem tvoje štovanje i molitvu zagovora. Isuse, Tvome srcu prikazujem (dušu… nakane… brige… ). U Tebe imam povjerenja, Tebi prepuštam sebe, u Tebe se uzdam. Srce Isusovo, dođi kraljevstvo tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

  Molitva Presvetom Srcu Isusovu
  Presveto Srce Isusovo, koje si toliko ljubilo nas ljude da si se dalo na križu kopljem probosti, zapali u mom srcu ljubav prema tebi. Daj da moje malo srce uvijek za tebe kuca, uvijek na tebe misli i nikada te grijehom ne ražalosti. Želim se sav/sva tebi posvetiti i uvijek biti tvoj(a). Ima mnogo ljudi koji ne znaju za tvoju veliku ljubav. O, kako bih želio/željela da te i oni upoznaju i uzljube! Ima i takvih koji su te odbacili i zaboravili. O, kako bih želio/željela da ti se i oni vrate! Smiluj se, Presveto Srce, svim grešnicima, zalutalima i nevjernicima. Učini da sa sjevera, juga, istoka i zapada jedan odzvanja glas: Budi hvala božanskom Srcu po kome nam je stečeno spasenje! Njemu slava i čast u vijeke! Amen.

  Molitva Presvetom Srcu Isusovu izvoru svakoga dobra
  Presveto Srce Isusovo, izvore svakoga dobra, ja Ti se klanjam,vjerujem u Te, ufam se u Te, ja Te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe. Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce, učini ga poniznim, strpljivim,čistim i da u svemu odgovara Tvojim željama. Daj o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima. Udijeli mi zdravlje tijela,blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti. Amen.


  Molitva Presvetom Srcu Isusovu utočištu grešnika
  Presveto Srce Isusovo, nebeski bezdane i utočište nas grešnika, utjelovljena Riječi, koju smo proboli, primi nas u puninu svojih stanova, sjeti nas , se, i pored svega toga kakvi smo, znaš.
  Milosrđe i Ljubav, neshvaćena, neobjašnjiva, ma, luđačka, za nas hrpe mesa i ovo malo duše,i kad tlo pod nogama nestaje, a, tmina i magla ispune namisli srca, ruku nam daj, i kad sunčane sjene ispune jutro, i osmijeh ozari lice,
  i kad nam se smiju i oblaci i ptice, ruku nam daj…………………i… Povedi nas u Raj.

  Molitva Presvetom Srcu Isusovu za spasenje grešnika

  RispondiElimina
 3. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2310698972493363&set=p.2310698972493363&type=3&theater

  RispondiElimina